Zápis do 1.třídy na školní rok 2023/2024

se uskuteční ve čtvrtek 20.dubna 2023 v 16:00 hodin v budově ZŠ.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.  Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Administrativní (povinná) – rodiče odevzdají příslušnou dokumentaci ředitelce školy a obdrží registrační číslo.
  • Motivační (nepovinná) – děti budou za doprovodu rodičů plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích.

Odklad plnění povinné školní docházky:

Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (do 26.května 2023).

Předčasné přijetí

V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018) musí být k žádosti doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2017 navíc doporučení odborného lékaře (do 26. května 2023).