Tematické okruhy

Při tvorbě Školního vzdělávacího programu školní družiny jsme nejvíce navazovali na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je určena pro první stupeň základního vzdělání, je založena na vlastním prožitku žáků vycházejícím z konkrétních nebo modelových situací a poskytuje žákům základní orientaci týkající se člověka, rodiny, společnosti, kultury, přírody, techniky, zdraví a dalších témat.

Místo, kde žijeme

Známe naši vesnici/město – sestavujeme mapku Šebrova, seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, nákupních středisek, bank, policie, nádraží, muzea, radnice.

Hrajeme si na návštěvníky naší vesnice

 • řešíme kvízové otázky
 • hledáme v internetové fotomapě, najdeme náš dům a školu.
 • čteme pověsti z našeho regionu a zkoušíme je ilustrovat.

Náš dům – stavíme svůj dům ze stavebnicových dílů, papírových krabiček.

 • navrhujeme dům budoucnosti

Moje škola – hrajeme orientační hru v budově školy, prohlížíme si odborné učebny, zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje.

 • plánujeme a realizujeme výzdobu chodeb a družinové místnosti, návrhy vystavíme.

Lidé kolem nás

Moje rodina – představujeme a malujeme svoji rodinu.

 • zjišťujeme povolání rodičů a prarodičů, besedujeme o představách o našem budoucím povolání.
 • tvoříme přáníčka a drobné dárky k narozeninám, ke Dni matek.

Kamarádi, spolužáci – hrajeme si na malíře, kreslíme portréty a společně sestavujeme obraz žáků naší družiny.

 • hrajeme si na detektivy.
 • vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky.
 • při hrách zjišťujeme, jak se známe, jaké máme dobré vlastnosti.

Lidé všech světadílů – hrajeme zeměpisné hry.

 • ukazujeme si na mapě světa, kde žijí různé národnosti, zjišťujeme rozdíly mezi nimi, připomínáme si důležitost učit se cizí jazyk.
 • hrajeme si s anglickými slovíčky – spojovačky, pexeso…

Nejsme všichni stejní – učíme se, jak pomáhat lidem, kteří jsou fyzicky nebo psychicky znevýhodněni.

 • zkoušíme si, jak je pro nevidomého obtížná orientace v prostoru, určujeme předměty hmatem, zkoušíme malovat ústy.

Společenské chování – čteme si příběhy, známe kouzelná slovíčka.

 • dramatizujeme různé situace (v restauraci, obchodě, jídelně, autobuse, divadle, kině, na výstavě).

Sdělovací prostředky – povídáme si o pořadech v televizi, diskutujeme o tom, co je pro děti vhodné a co nikoliv.

 • hrajeme si na scénáristy, novináře, reportéry.
 • připravíme si vědomostní soutěže – AZ kvíz, Bingo, Riskuj, Chcete být milionářem?
 • učíme se používat internet, vyhledat potřebnou informaci.

Svátky a oslavy – seznamujeme se se jmény v kalendáři, označíme si, kdo má kdy svátek.

 • vyrábíme Mikuláše a čerty.
 • připravujeme se na adventní čas a Vánoce, vyrábíme adventní věnec, vánoční ozdoby, přáníčka, drobné dárky, zpíváme koledy, připomínáme si vánoční zvyky, čteme vánoční příběhy a sledujeme pohádky.
 • vyzdobíme si místnosti vánočními motivy.
 • připravíme si karneval a vyrobíme masky.
 • besedujeme o velikonočních zvycích a tradicích, zdobíme kraslice, pleteme pomlázku, zdobíme třídu jarními a velikonočními motivy.
 • připomeneme si, proč se slaví Den učitelů.
 • povídáme si o významu Dne dětí, připravíme veselé soutěžní odpoledne plné her a zábavy spojené s diskotékou.

Lidé a čas

Náš denní režim – rozlišujeme povinnosti a zábavu – kreslíme, co nás baví, jak využíváme volný čas.

 • vytváříme leporelo denního režimu.
 • vyrábíme papírové hodiny s ručičkami, určujeme čas.
 • tvoříme kalendář.

Jak se mění lidé, věci – besedujeme nad starými fotografiemi, tvoříme časovou přímku.

 • sbíráme staré pohlednice, srovnáváme je se současností.

Pohádky a pověsti – čteme české a světové pohádky, pověsti, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy.

 • ilustrujeme pohádky, vyrábíme papírové loutky a hrajeme s nimi příběhy.
 • učíme se a zpíváme lidové písně, poznáváme hudební nástroje.
 • hrajeme si na řemesla.
 • pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích – sestavujeme, modelujeme a lepíme hrady a okolí – využíváme modelovací hmotu, papír, přírodniny, látky.
 • vyprávíme si o masopustních zvycích.

Rozmanitost přírody

Chováme domácí mazlíčky – kreslíme, modelujeme, malujeme svoje zvířecí kamarády, besedujeme o tom, jakou péči vyžadují.

Roční období – tvoříme koláž z obrázků čtyř ročních období.

 • porovnáváme, jak se příroda mění během roku.
 • zkoumáme počasí, vyhledáváme pranostiky.

Tvoříme z přírodnin – sbíráme plody, listy, květy a vyrábíme drobné šperky, lesní strašidla, obtiskujeme listy, využíváme frotáže, tisku a dalších výtvarných technik.

Obrázky z cest – sbíráme pohlednice z různých částí světa, dokreslujeme krajinu.

 • využíváme encyklopedií a atlasů.
 • vyprávíme si o zážitcích a zajímavostech z cest.

Chráníme životní prostředí – besedujeme na téma třídění odpadů.

 • vytvoříme plakát ke Dni Země.
 • sledujeme, jak lidé chrání přírodu v našem okolí.

Poznáváme zvířata, rostliny, ptáky, hmyz – sbíráme informace z encyklopedií, internetu, časopisů, knih.

 • hrajeme hru Otázky a odpovědi, řešíme záhady a rébusy.
 • poznáváme exotická zvířata a prostředí, ve kterém žijí.
 • vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na vánoční strom pro zvířátka v lese.
 • čteme si příběhy o přírodě.

Člověk a jeho zdraví

Poznáváme svoje tělo – pomocí encyklopedií, internetu, knih zkoumáme části lidského těla, soutěžíme v kvízu.

Čistota půl zdraví – připomínáme si hygienické návyky, předvádíme si naši péči o vzhled a čistotu.

 • besedujeme o kosmetických přípravcích a jejich použití.
 • povídáme si o péči o náš chrup.
 • sestavujeme kvízové otázky.

Nebojíme se lékaře – povídáme si o zkušenostech z návštěvy u lékaře, pobytu v nemocnici.

 • besedujeme se zdravotní sestrou.
 • učíme se, jak zacházet s léky.

Učíme se základy první pomoci – čteme a vyprávíme si o nebezpečí úrazů a jak jim předcházet.

 • předvádíme si, jak ošetřit drobná poranění, seznamujeme se s obsahem lékárničky.
 • učíme se, jak přivolat pomoc ke zraněnému člověku.

Zdravý jídelníček – rozeznáváme potraviny prospěšné pro náš organismus.

 • vystřihujeme obrázky potravin, tvoříme koláže.
 • hrajeme si na kuchaře.
 • soutěžíme ve smyslovém poznávání potravin.
 • rozeznáváme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny.

Rádi sportujeme – pořádáme jednoduché soutěže s míčem, švihadly, létajícím talířem, gumou, obručemi, míčky, líným tenisem, lanem.

 • hrajeme míčové hry.
 • zkoušíme atletické disciplíny.
 • soutěžíme ve štafetových závodech.
 • hrajeme pohybové hry.
 • relaxujeme při hudbě.
 • v zimě chodíme sáňkovat a soutěžíme v zimních radovánkách – stavíme sněhuláky, házíme sněhovými koulemi na cíl.
 • připravíme si netradiční sportovní disciplíny – opičí dráhu, běh pozpátku, skok vzad…
 • malujeme a kreslíme různé sporty, které sledujeme v televizi nebo na stadionech.