Ceny obědů

Výše plateb za obědy od 1. 9. 2022

V souladu s navýšením finančních limitů vyhláškou MŠMT. Ceny obědů se účtují podle věku dítěte, který dovrší ve školním roce (školní rok končí 31. 8.)

3 až 6 letpřesnídávka10 Kč
oběd25 Kč
svačina10 Kč
7 až 10 letoběd30 Kč
11 až 14 letoběd32 Kč
15 a více letoběd35 Kč

Platba za obědy

Obědy se platí podáním trvalého příkazu na účet školy:
Číslo účtu: 86 – 1161740207/0100
Zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE
Splatnost: 10. den v aktuálním měsíci  (dodržujte, prosím!)

Částky

věkcena
3 až 6900 Kč45 Kč/den
700 Kč35 Kč/polodenní
71.000 Kč50 Kč/den
800 Kč40 Kč/polodenní
7 až 10600 Kč30 Kč/oběd
11 až 14640 Kč32 Kč/oběd

Pozn. U rodičů, kteří mají v MŠ a ZŠ více dětí, stačí posílat jednu částku (součet částek za jednotlivé děti, můžete spojit i s úplatou za předškolní vzdělávání).

Doba obědů

  • ZŠ 11.40 – 13.00 hod
  • MŠ 11.45 – 12.15 hod (resp.11.30 třída Včeliček)