Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 10:00 do 11:00 hodin v prostorách mateřské školy.

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:
– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra (potvrzení od lékaře se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
– průkaz totožnosti zákonného zástupce
– rodný list dítěte

Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání si můžete stáhnout zde: