Odhlašování obědů

Odhlašování obědů: dítě se z obědů odhlašuje
POUZE TELEFONICKY u paní kuchařky (tel. 516 431 063) den předem.
Zároveň je třeba sdělit délku absence dítěte a tím i počet odhlášených obědů.

Pokud rodiče nestihnout odhlásit dítě ze stravování 24 hod předem, mohou si první den nemoci vyzvednout oběd do 11.35 hod do vlastních jídlonosičů (platí jen při náhlém onemocnění).