Konzultační hodiny

Hovorové hodiny pro rodiče budou ve školní roce 2020/2021 probíhat vždy v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.

  • 9. 11. 2020
  • 11. 1. 2021
  • 19. 4. 2021
  • nebo kdykoli po domluvě s učitelem