„Zvláštní zápis“ určený pro přijímání dětí a žáků z Ukrajiny ke vzdělávání v MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do ZŠ a MŠ, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.