Znovuotevření mateřské školy

Mateřská škola Šebrov se znovu otevírá v pondělí 11. 5. 2020. Provoz zůstává zachován, tj.od 6:30 do 16:00 hodin. Prozatím je počet přihlášených dětí takový, že bude fungovat pouze jedno oddělení. V případě dalšího zájmu budou děti rozděleny do běžných tříd.
Při nástupu do MŠ je nutné odevzdat čestné prohlášení a seznámení. Podmínky docházky jsou uvedeny v manuálu MŠMT a v bezpečnostním opatření školy – viz. níže. Děkujeme všem, kteří včas reagovali na výzvu zjišťování zájmu o předškolní vzdělávání.

Číst více