Kroužky

Kroužek anglického jazyka

1.ročník PONDĚLÍ 12.00 – 12.35 hod

2.ročník ČTVRTEK 12.00 – 12.35 hod

Kroužek výtvarné výchovy

4.-5.ročník PONDĚLÍ 1x za 14 dní 13.00 – 14.30 hod (max 10 žáků)

1.-3.ročník STŘEDA 1x za 14 dní 13.00 – 14.30 hod (max 6 žáků)