O škole

Základní škola a Mateřská škola Šebrov je malotřídní školou, která poskytuje vzdělávání žákům pouze 1. stupně. Žáci pěti ročníků jsou rozdělení do dvou, resp. tří tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. V 1.-5. ročníku se vyučuje podle ŠVP ZV „Sedmikráska“.

Jak už vyplývá z oficiálního názvu organizace, vedle základní školy je její součástí i mateřská škola s kapacitou 40 dětí. Umístění ZŠ a MŠ v jedné budově umožňuje velmi úzkou spolupráci, což vede k plynulému a bezproblémovému přechodu dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy. Další součásti školy jsou školní družina, která v denním režimu školy hraje nezastupitelnou úlohu, a školní jídelna, kde se stravují děti MŠ, žáci ZŠ a zaměstnanci školy.

Kromě tradičního vzdělávání nabízí škola i další mimoškolní aktivity.