Zápis do první třídy na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu do první třídy na školní rok 2024/2025.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 25.dubna 2024 v 16:00 hodin v budově ZŠ.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.  Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Administrativní (povinná) – rodiče odevzdají přihlášku a předloží potřebnou dokumentaci

( OP, rodný list dítěte, v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese) a obdrží registrační číslo.

  • Motivační (nepovinná) – děti budou za doprovodu rodičů plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích.

Odklad plnění povinné školní docházky:

Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (do 31.května 2024).

Předčasné přijetí

V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019) musí být k žádosti doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2018 navíc doporučení odborného lékaře (do 31. května 2024).  

Kritéria přijetí ve školním roce 2024/2025

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

Jestliže počet dětí u zápisu nepřesáhne maximální možný počet, který je schopna škola přijmout, budou přijaty všechny děti bez uplatňování jakýchkoliv kritérií.
Kritéria, která budou uplatňována při rozhodování o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky při nedostatečné kapacitě školy:

1. Dítě s trvalým pobytem v obci Šebrov-Kateřina

2. Dítě bez trvalého pobytu v obci Šebrov-Kateřina, které má na ZŠ a MŠ Šebrov, okres Blansko sourozence

3. Ostatní

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

 Ve školním roce 2024/2025 se bude otevírat jedna třída s kapacitou 12 dětí.

Kritéria jsou platná od 20.3.2024

Mgr. Jana Klozová, ředitelka školy