Projekt.dopoledne a Noc s Andersenem 31.3.2023

Během dopoledne pracovali žáci 3.-5.ročníku ve skupinkách. Každá skupinka se zabývala jednou ze Starých pověstí českých (od osnovy, převyprávění až po ilustraci). Závěrem výsledky svého snažení presentovali ostatním a hodnotili spolupráci ve své skupině.

I letošní Noc s Andersenem byla v naší škole na téma Starých pověstí českých. Podmínkou vstupu byl kostým. Děti plnily spoustu úkolů. Prvňáci si povídali o Golemovi, kterého pak vytvořili z modelovací hmoty. Druhá třída si povídala, jak se kdysi stolovalo a co se hodovalo. Třetí až pátý ročník si připravil divadelní hry podle scénáře, kde si museli sami rozdělit role. Následovala společná večeře (pečené maso, chléb, sušené ovoce, hroznové víno a zelenina) servírovaná na stříbrných podnosech. Po večeři čekala na děti skupinková práce, kde žáci museli poskládat rozstříhaný obrázek, zjistit o jakou pověst se jedná, a nakonec nám pověst převyprávěli. V pozdních večerních hodinách čekala v hale na děti překážková dráha s koněm Šemíkem a výstup na horu Říp.

Emilie Pešková, Jana Holemá