Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 10.května 2023 od 10:00 do 11:00 hodin.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:
– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra (potvrzení od lékaře se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
– průkaz totožnosti zákonného zástupce
– rodný list dítěte

Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání si můžete stáhnout zde: