Zápis do základní školy na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která letošní školní rok provázejí, bude zápis k povinné školní docházce přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis tedy proběhne bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole.

Žádosti o přijetí do ZŠ Šebrov budou přijímány  v období od 1.dubna do 23.4.2021.

Podání žádosti je možné:

  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně do poštovní schránky ( boční brána školy).

Doplňující informace k odkladu školní docházky:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace k provozu od 27. února do 21. března 2021

Vážení rodiče,
na základě krizového opatření č. 200 se od 1.3.2021 do 21.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků základní školy.
Veškeré informace ohledně distanční výuky budou rodičům zaslány třídními učiteli do e-mailové schránky.

Pevné zdraví a hodně trpělivosti Vám přeje
Mgr. Jana Klozová

Poslední školní den roku 2020

Tak jako každý rok i před vánočními prázdninami 2020 jsme měli v plánu spousta akcí. Bohužel protiepidemiologická vládní opatření mnoho z nich znemožnila. Dokonce nám byly na poslední chvíli vánoční prázdniny prodlouženy, tedy školní docházka zkrácena o dny, které jsou tradičně věnovány volnějším a hravým aktivitám protkaným slavnostním očekáváním příchodu nejhezčích svátků roku.

Číst více

Výuka od 4.ledna 2021

Prezenční výuka bude probíhat u žáků 1.- 3.ročníku.
Distanční výuka se týká žáků 4.a 5. ročníku. Bližší informace budou rodičům zaslány e-mailem.
V platnosti zůstávají všechna předchozí epidemiologická opatření včetně povinného nošení roušek.

Šťastný a pohodový nový rok 2021

První sníh

Po „covidových prázdninách“ konečně zase ve škole a v přírodovědě nás čeká ekosystém les. Tedy nejen tematické učivo, ale i doporučení MŠMT učit se s dětmi v době pandemie co nejvíce venku nám nahrává do karet, a proto vyrážíme 3.12. 2020 plánovaně na celé dopoledne do lesa. To, že nás příroda přivítá prvním sněhem, jsme opravdu netušili. O to větší zážitky jsme si z lesa přinesli.

Číst více