Zápis do 1.třídy 9.6.2021

Tak se to nakonec podařilo! Díky rozvolnění mohl 9.6.2021 proběhnout dodatečný zápis dětí do první třídy.

Všichni zúčastnění se sešli v 16 hodin na zahradě školy. Přišlo 8 budoucích prvňáčků s rodiči, někteří i v doprovodu čtyřnohých mazlíčků J. Po uvítání paní ředitelkou, si děti se svou budoucí paní učitelkou prohlédly některé prvňáčkovské učebnice a pak se již netrpělivě rozběhly na jednotlivá stanoviště plnit úkoly (a dokázat tak, že do první třídy skutečně nastoupit mohou). Na stanovištích pomáhali dětem s úkoly žáci ze základní školy, naši páťáci. I kdy to vypadalo zpočátku na déšť, tak počasí vydrželo. Všichni budoucí prvňáčci úkoly splnili. Domů si s památečním listem nesli i drobné dárky, které jim vyrobili starší kamarádi. A my učitelé se na ně v září budeme těšit.

Mgr.Dana Mitvalská