Výlet Centrum EDEN 8.6.2021

Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem je poznávací a zábavný park, zaměřený na stará řemesla, historii, důležitost půdy a přírody vůbec pro člověka, ekologii, udržitelný rozvoj,…. Po příjezdu do centra a malé svačince byli žáci rozděleni do dvou skupin – 1.-2.třída (19dětí) a 3.-5.třída (15dětí). Poté se jim celé dopoledne věnovaly průvodkyně s programem Od kočího po hrnčíře.

V rámci tohoto programu děti navštívily Horáckou vesnici, kde jim odbornice v jednotlivých chaloupkách představila řemesla našich předků: ukázala prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, úpravu vlákna na kolovratu a tkalcovském stavu. U babky kořenářky děti poznávaly léčivé rostliny, určovaly, k čemu jsou užitečné, ty nejznámější poznávaly podle vůně, ale také diskutovaly a zjišťovaly, proč byla ve vsi babka kořenářka důležitá. Navštívily i včelaře a včelky jim „zodpověděly“ zajímavé otázky. Na statku vyplňovaly pracovní list a po té zavítaly ještě do mlýna a k hrnčíři.

Následovala prohlídka panského bydlení, kde se seznámily s povoláním panského správce, jeho povinnostmi a u něj v pracovně si vyzkoušely psaní inkoustem a brkem.

Během prohlídky si děti mohly pohladit zvířátka a na závěr se seznámily s pavilony Příběh půdy a Ekopavilon, vyzkoušely si hmatový chodník….