Výlet Centrum EDEN 8.6.2021

Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem je poznávací a zábavný park, zaměřený na stará řemesla, historii, důležitost půdy a přírody vůbec pro člověka, ekologii, udržitelný rozvoj,…. Po příjezdu do centra a malé svačince byli žáci rozděleni do dvou skupin – 1.-2.třída (19dětí) a 3.-5.třída (15dětí). Poté se jim celé dopoledne věnovaly průvodkyně s programem Od kočího po hrnčíře.

Číst více

Oslava Dne dětí 4.6.2021

Letošní Den dětí jsme oslavili především pohybem. Po dlouhé pauze způsobené  koronavirem jsme konečně měli povolenou tělesnou výchovu a využili jsme to hned k oslavám Dne dětí. Pro žáky  od 1. do 5. ročníku byly na hřišti přichystány soutěže, jako je např. překážkový běh, hod na cíl, skok do dálky, aj. Celkem všichni  obešli 8 stanovišť. Za splnění všech osmi disciplín čekala  na děti  sladká odměna. Už se všichni těšíme na další sportovní akci, kterou bude školní sportovní den (olympiáda), kde děti veškeré dovednosti zúročí.  

Mgr.Lenka Konečná

Číst více

Beseda se spisovatelkou 25.5.2021

Dne 25. 5. 2021 navštívila naši školu autorka dětských pohádek paní Lenka Rožnovská.

Dětem 1. – 3. ročníku ukázala některé ze svých knih. Dosud jich napsala 47.

V hlavní části besedy provedla děti knížkou „Já štěně„. Čtení ukázek prokládala „štěněcími hrami“ -dvojice se přetahovaly punčochou, dále si děti procvičily rychlost reakce – při lapání plyšáčka a také hmat – při poznávání ukrytých předmětů.     

Na závěr si děti vyrobily papírového  maňáska štěněte, se kterým se naučily i básničku.

Všechny děti beseda velmi zaujala a s velkou chutí a radostí se zapojovaly do her.

Už se moc těšíme na další tak vydařenou besedu.

Mgr.Jitka Brančová

Číst více

Provoz školy od 10.května 2021

Mateřská škola bude otevřená pro všechny děti bez povinnosti testování.
Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušky.

Testování žáků ZŠ probíhá 1x týdně (pondělí), v případě nepřítomnosti dítěte se testování provede v den jeho příchodu do školy.

Ostatní opatření zůstávají nezměněná.

On-line doučování AJ

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Moravský kras z.s. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve. Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí do MŠ Šebrov se budou přijímat v období od 2. 5. do 16. 5. 2021
Podání žádosti je možné:

  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobně do poštovní schránky (boční brána školy).

Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání si můžete stáhnout zde:

Číst více