Obora Holedná s oborníkem 19.9.2023

Tuto návštěvu v Oboře Holedná jsme získali jako jednu z cen za vítězství ve sběru odpadků během červnového 8.EKOdne s Kometou. Zatímco při předchozí návštěvě jsme daňky museli „nahánět“ přes celou oboru, dnes na nás několik čekalo již těsně za branou. Dokonce obsadili i altán, kde obyčejně děti svačí.

Při procházce jsme pozorovali stáda divokých prasat, na rybníku spousty kachen a na zalesněných stráních podél cesty pasoucí se či odpočívající daňky. U krmelce na nás dokonce „čekal“ i jelen sika.

Pro děti ale zřejmě zůstane největším zážitkem zranění zvídavého páťáka, vzniklé potrkáním od krotkého, hravého daňka.