Seznámení s výsledky voleb do školské rady pro období 2023 – 2026

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáku se uskutečnily dne 11.9.2023.

Zvolený zástupce:

Veronika Mlčáková

Volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků se uskutečnily dne 8.9.2023.

Zvolený zástupce:

Gabriela Miadiková

Zástupce zřizovatele dle usnesení č.3/9 ze dne 5.9.2023:

Jiří Nechvíle