JOGOhrátky 24.11.2023

Tento program pro děti vedla paní instruktorka Klára Veselá, která se zabývá nejen cvičením jógy, ale muzikoterapií, canisterapií, apod.

Na začátku programu Jogohrátky se děti seznámily s tím, co jóga vlastně je, odkud pochází. Poté v jednoduchých základních pozicích postupně poznávaly své tělo – pozdrav slunci, pohyby a pozice zvířat, stromu,… Pozice – asány – jsou pevné a zároveň uvolněné v plynutí dechu a zastavení mysli s vnímáním vlastního těla. Děti pracovaly s pohádkovým příběhem, kde rytmicky střídaly klid a pohyb těla. Následovala relaxace, uvolnění a jogo-hádanky.

Paní Klára přizpůsobovala cviky i jejich náročnost různým věkovým skupinám našich dětí – od malých školčátek po žáky 5.ročníku. Všichni ze cvičení odcházeli nadšení!