Výchovný koncert manž.Kocůrkových 29.9.2022

Den po státním svátku svatého Václava k nám po dvou letech opět zavítali manželé Kocůrkovi – hudebníci, muzikologové a pedagogové. Karel Kocůrek je také velký cestovatel po celém světě. S novým výukovým programem pro 1.stupeň ZŠ opět představil a zahrál na etnické hudební nástroje, které si z cest přivezl. Slyšeli jsme: pastýřskou hudbu – rustikální flétny, fujary a fujárky, hudbu severoamerických indiánů – bubny, chřestidla, kostěné píšťaly, plus skladby pro housle a pro kytaru. Děti si mohly prohlédnout a osahat také ruční výrobky a přírodniny Severní Ameriky.