Noc s Andersenem 31.3.2022

Letošní Noc se konala po dvouleté pauze způsobené covidovou krizí, takže jsme se na ni všichni moc těšili. Pro děti jsme opět připravili mnoho aktivit, které se „točily“ kolem knih, čtení, vypravování, spisovatelů a tentokrát i ilustrátorů.

Andersenovský podvečer jsme začali návštěvou místní knihovny, se kterou se zejména ti nejmenší žáci teprve seznamovali. Po návratu do školy na děti čekal pan Andersen! Návštěva to byla vzácná a tak jsme jej museli řádně vyzpovídat. Pan spisovatel nám vyprávěl o svém životě, o tom jak se dostal k psaní knih, jaké byly jeho první pohádky, apod. Nezdržel se dlouho a s dětmi se musel rozloučit. Ty si pak ve skupinkách ověřovaly, co si z Andersenova života zapamatovaly. Ve svých skupinkách poté pokračovaly, plnily a řešily úkoly, za jejichž správné vyluštění dostávaly část puzzle. Všechny části puzzle vytvořily obrázek jednoho z našich nejznámějších spisovatelů a ilustrátorů, jehož jméno měli žáci uhodnout. Pro nikoho to nebyl těžký úkol, tím autorem byl totiž JOSEF LADA. Následovalo seznámení s jeho životem a hlavně knihami a obrázky.

Než se děti začaly po třídách věnovat Josefu Ladovi a jeho dílu, ještě se společně v jídelně navečeřely. Potom se rozešly po ročnících za svou paní učitelkou a úkoly úměrnými jejich věku a čtenářským dovednostem. První ročník se věnoval Ladově bajce o Lišce a čápu a na závěr vytvořil společnou ilustraci, 2.ročník rozebíral a „pitval“  další z Ladových bajek, 3.ročník „objevoval“ první kapitoly Ladova Mikeše a 4.-5.ročník se zabýval i dalšími ilustrátory českých knih.

Večer to byl opravdu náročný (ale skvělý!) a na malé nocležníky začala dopadat únava. Proto jsme si nechali vyhodnocení jejich práce na další den a připravili se na spánek. Někteří si ještě vytáhli před spaním knihu, přečetli pár stran a pak už jsme si všichni popřáli „Dobrou noc“.