LIPKA – Jezírko 7.4.2022

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Jejich výukové programy jsou vždy velmi zajímavé a dětem se moc líbí. Díky spolupráci s MAS Moravský kras máme tento školní rok právo přednostního objednání programů a mohli jsme vyjet i do oblíbeného Jezírka v Soběšicích.

Dřevěný svět  (1.-2.ročník, 19 žáků)

Po úvodním seznámení se žáci při didaktické hře obeznámili s životem larvy tesaříka, která je pak provedla od kořene až po korunu stromu a pověděla jim o jejich životech a využití. Poté byli rozděleni na dvě menší skupinky. Žáci si během programu prohlédli vypreparovaný kořenový systém smrku a doupný strom, poskládali si dřevěné stromy, zahráli si hru na dřevěné předměty, ale také zatopili v kachlových kamnech, připravili a upekli si bramborové placky. V terénní části programu v lese si vyzkoušeli „dřevěnou symfonii“, zahráli si pexeso s přírodninami, pohybovou hru na stromy a vítr, schovávanou podle zvířátek a poměřili si svoje skoky se skoky některých lesních živočichů.

Barvy země (3.-5.ročník, 17 žáků)

Jak výstižně říká anotace programu, žáci se vydali do neobyčejného světa, který se skrývá pod našima nohama. Nejprve prozkoumali a prolezli mraveniště, povídali si o tom, že půda není mrtvá a že představuje rozmanitou a zajímavou součást přírody. Stejně jako ti mladší byli i tito rozděleni do dvou menších skupinek a v rámci programu si postupně prošli: didaktickou běhací hru, z čeho se půda skládá, vysvětlili si, co je humus a proč je důležitý, prohlédli si zblízka kompost a diskutovali, jaký vliv má na půdu činnost člověka. V lese sbírali půdní živočichy a pozorovali je pod lupami. Vytvořili si a odnesli obrázek malovaný barvami z přírodních pigmentů.

Žáci odcházeli z obou programů opravdu nadšeni! Programy byly nabité, navíc nám přálo i počasí. Děti se přesvědčily, že ani dřevo, ani půda není žádná nuda. O tom, že dopoledne žáky velmi zaujalo, svědčil i hromadný nákup pomůcek na pozorování přírody