Pozor, zákruta! / Plují, jezdí 7.10.2021 Technické muzeum Brno

Děti se nejprve seznámily s Technickým muzeem a poté byly rozděleny do dvou skupin tak, aby si oba programy užily v menším počtu.

Expozice Pozor, zákruta!

Mladší nejprve absolvovali prohlídku té části muzea, která je zaměřena na historické i téměř současné automobily a také motocykly. Pan průvodce je seznámil s historií vzniku automobilu, ukázal a popsal nejstarší exponáty, upozornil na rarity, které se v expozici nacházejí; nahlédl s dětmi do interiéru některých vozů, nechal děti „vyzkoušet“ si jízdu na silné motorce,… Děti během výkladu mohly klást otázky, všechny byly trpělivě zodpovídány J. A nebylo jich málo!

Výtvarně technická dílna – Plují, jezdí

Na praktickou část programu se děti přesunuly až do čtvrtého patra budovy muzea, kde je pro ně vybudována dílna. Energický pan průvodce s nimi nejprve prošel, připravil a opracoval materiál, ze kterého děti tvořily, především dřevo a dřevěný recyklát. Poté si děti samy, jen s pomocí několika „zásahů“ tavící pistole s lepidlem, vyrobily působivý model československého válečného dvojplošníku. Na závěr měly možnost si jej barevně vyzdobit či doladit. Většina jich letadlu přimalovala národní vlajku.

Po první části programu následovala přestávka na svačinku, po níž se skupinky vyměnily.

Nakonec zbyl čas i na vyřádění se v Technické herně.

Část programu v expozici byla spíše přednáškového rázu, některé z dětí trošku nudila, ale pan průvodce se ji snažil malým dětem přizpůsobit i lehce zkrátit. Z praktické části děti odcházely nadšeny, stejně tak z Technické herny.