DŮM PŘÍRODY Moravského krasu 14.září 2021

Druhé zářijové úterý jsme vyjeli do Domu přírody Moravského krasu, což je moderní návštěvnické středisko, které se nachází v srdci Moravského krasu na Skalním mlýně. Připravují  také mnoho zajímavých, přírodovědně a ekologicky zaměřených programů pro školy. Vybrali jsme pro naše žáky dva z nich a celá akce byla hrazena z projektu MAP II.

Den s netopýrem (1.-2.ročník)

Žáci nejprve zhlédli vyprávění o netopýřici Netynce, o typickém roku netopýra a jaké smysly netopýr používá; sami si vyzkoušeli čichové vnímání. Poté se přesunuli do expozice Domu přírody, kde se na vycpaných exponátech seznámili se stavbou těla netopýra. Na další část programu se přemístili ven – vyzkoušeli si echolokaci (hru na sluchové vnímání netopýr/můra), lovení potravy (hru na honěnou, kdy si různé druhy netopýrů lovili svoji typickou potravu, ale ohrožovala je při tom sova) a nakonec sestavovali potravní řetězec.

Svět pravěkých lovců (3.-5.ročník)

Žáci se seznámili s nálezy pozůstatků našich dávných předků v Moravském krasu v expozici Domu přírody, v kině se podívali na film o Věstonické Venuši a pravěkých lovcích. Aby si život v tlupě vyzkoušeli na vlastní kůži, rozdělili si role a následovalo vytváření jejich vlastního pravěkého příběhu: vyšli ven k ohništi, lovili, házeli oštěpy, tvořili vlastní „Věstonickou Venuši“ z hlíny, pokoušeli se křesadly rozdělat oheň…..