PRVNÍ POMOC NENÍ VĚDA

13. a 14.září 2021

Krátce po obdržení nabídky projektu „První pomoc není věda“ jsme se dohodli s paní inženýrkou Lenkou Černochovou, zdravotnickou instruktorkou Českého červeného kříže, na uskutečnění jimi nabízených Divadélek první pomoci. Společně jsme vybrali 3 díly divadélka  Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu vhodné pro první stupeň i děti MŠ.

Děti se formou hry, písniček a ukázek realistického maskování úrazů naučily poskytování první pomoci. Paní instruktorka si přivezla spoustu pomůcek, vše názorně vysvětlovala a maskování zranění a úrazů bylo skutečně profesionální.

Divadélko První pomoci probíhalo ve třídě školy (o den později i v MŠ) a mělo tyto díly:

1. díl – resuscitace dospělého a dítěte, polohování zraněného, vyproštění vdechlého předmětu, ošetření boule a obvazové techniky, zdravá strava a pohyb.

2. díl – realistické maskování úrazů včetně ošetření – tržná rána, vbodlý střep do dlaně, řezná rána.

3. díl – popálenina, mozkolebeční krvácení, transport raněných.

Dětem se program velice líbil, nadšeně se zapojovali do soutěží, rolí záchranářů i zraněných, s paní lektorkou spolupracovali, učili se písničky, recitovali.

Díky názorným pomůckám a realistickému maskování úrazů se děti zcela nenáročnou formou naučily základní zásady poskytování první pomoci, vyzkoušeli si ošetřování různých druhů zranění a osvojili si principy ochrany zdraví.