Zápis do 1.třídy ZŠ 20.4.2023

Dne 20. dubna 2023 se jako každoročně konal v prostorách Základní školy Šebrov zápis nejstarších „odchovanců“ naší školky. Tímto „ceremoniálem“ prochází děti již dlouhá léta a ani tentokrát se událost pro budoucí školáky neodchýlila od tradiční struktury.

V 16 hodin přivítala paní ředitelka Klozová předškoláky i s jejich rodinnými příslušníky. Letos se zde děti sešly v hojném počtu, do první třídy jich bude v září nastupovat nejspíš třináct. Po přivítání následovalo krátké vystoupení žáků 4. a 5. ročníku, které se, stejně jako výzdoba, neslo v námořnickém duchu. Poté byli přizváni před tabuli ti, jimž bylo celé odpoledne věnováno, aby se představili a přednesli básničku. Každý obdržel kartičku, na kterou se sbírala razítka. Ta se získávala na stanovištích, rozesetých po celé škole, po úspěšném zvládnutí úkolu pod dohledem již zmiňovaných „námořníků“. Když měli všichni splněno, přišlo krátké vyhodnocení – všichni zápisem prošli a po prázdninách se tak stanou nedílnou součástí naší školy J. Děti si s sebou na památku odnesly uvítací diplom, také malé dárečky a hlavně spokojený úsměv na tváři.

Adéla Nechvátalová, sestra budoucího prvňáčka