ZMĚNA VÝŠE CELODENNÍHO STRAVNÉHO u dětí MŠ

Novelizace vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování navyšuje finanční limity na nákup potravin na hlavní a doplňková jídla. Limity jsou závazné a tudíž jsme nuceni navýšit platbu za odpolední svačinku dětí MŠ o 1,-Kč/den (na 8,-Kč).