Ekocentrum LIPKA Lipová, BRNO

21.ledna 2022

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Jejich výukové programy jsou vždy velmi zajímavé a dětem se moc líbí. Bohužel bylo v posledních letech téměř nemožné získat volný termín na jakékoli jejich pracoviště v našem okolí. Naštěstí díky spolupráci s MAS Moravský kras máme tento školní rok hned dvě možnosti. První jsme využili na pracovišti na ulici Lipová v Brně.

Číst více

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je z organizačních důvodů vyhlášeno na den 22.12.2021 ředitelské volno.

Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Mgr. Jana Klozová, ředitelka školy

Za historií… – Brno – projektový den 4.11.2021 (1.-2.roč.)

V první části dopoledne děti absolvovaly výukový program zaměřený na prvotní seznámení s nejznámějšími místy historického centra města Brna opředenými pověstmi (kostel sv. Jakuba, kostel sv. Mikuláše, Stará radnice, Petrov). Program byl vedený formou strukturované hry, na jednotlivých zastaveních děti plnily úkoly, které sloužily k utříbení získaných poznatků. V závěru programu se hravou formou prověřily nabyté vědomosti.

Číst více

Dopravní hřiště 8.10.2021

Po více než roční pauze zaviněné proticovidovými opatřeními jsme opět zavítali na blanenské dopravní hřiště. Vzali jsme proto kromě našich tří čtvrťaček i páťáky, kteří loni výcvik absolvovat nemohli. Žáci si nejprve probrali teorii ve dvouhodinovce v učebně dopravní výchovy ve škole na Salmové a potom jsme sešli o pár metrů níže na dopravní hřiště. Tam je instruktorka nejprve pěšky seznámila s křižovatkami, kruhovým objezdem, jednosměrkami a jinými úskalími hřiště, seřídila správně helmy, nastavila kola a děti vyrazily do „provozu“. Jízdy ještě nebyly perfektní, ale máme čas na trénování….

Číst více