Zápis do 1.třídy ZŠ 20.4.2023

Dne 20. dubna 2023 se jako každoročně konal v prostorách Základní školy Šebrov zápis nejstarších „odchovanců“ naší školky. Tímto „ceremoniálem“ prochází děti již dlouhá léta a ani tentokrát se událost pro budoucí školáky neodchýlila od tradiční struktury.

Číst více

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 10.května 2023 od 10:00 do 11:00 hodin.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:
– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra (potvrzení od lékaře se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
– průkaz totožnosti zákonného zástupce
– rodný list dítěte

Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání si můžete stáhnout zde:

Zápis do 1.třídy na školní rok 2023/2024

se uskuteční ve čtvrtek 20.dubna 2023 v 16:00 hodin v budově ZŠ.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.  Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Administrativní (povinná) – rodiče odevzdají příslušnou dokumentaci ředitelce školy a obdrží registrační číslo.
  • Motivační (nepovinná) – děti budou za doprovodu rodičů plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích.

Odklad plnění povinné školní docházky:

Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (do 26.května 2023).

Předčasné přijetí

V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018) musí být k žádosti doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2017 navíc doporučení odborného lékaře (do 26. května 2023).