Provoz školy od 10.května 2021

Mateřská škola bude otevřená pro všechny děti bez povinnosti testování.
Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušky.

Testování žáků ZŠ probíhá 1x týdně (pondělí), v případě nepřítomnosti dítěte se testování provede v den jeho příchodu do školy.

Ostatní opatření zůstávají nezměněná.

On-line doučování AJ

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Moravský kras z.s. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve. Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí do MŠ Šebrov se budou přijímat v období od 2. 5. do 16. 5. 2021
Podání žádosti je možné:

  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobně do poštovní schránky (boční brána školy).

Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání si můžete stáhnout zde:

Číst více

Zápis do základní školy na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která letošní školní rok provázejí, bude zápis k povinné školní docházce přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis tedy proběhne bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole.

Žádosti o přijetí do ZŠ Šebrov budou přijímány  v období od 1.dubna do 23.4.2021.

Podání žádosti je možné:

  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně do poštovní schránky ( boční brána školy).

Doplňující informace k odkladu školní docházky:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace k provozu od 27. února do 21. března 2021

Vážení rodiče,
na základě krizového opatření č. 200 se od 1.3.2021 do 21.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků základní školy.
Veškeré informace ohledně distanční výuky budou rodičům zaslány třídními učiteli do e-mailové schránky.

Pevné zdraví a hodně trpělivosti Vám přeje
Mgr. Jana Klozová

Poslední školní den roku 2020

Tak jako každý rok i před vánočními prázdninami 2020 jsme měli v plánu spousta akcí. Bohužel protiepidemiologická vládní opatření mnoho z nich znemožnila. Dokonce nám byly na poslední chvíli vánoční prázdniny prodlouženy, tedy školní docházka zkrácena o dny, které jsou tradičně věnovány volnějším a hravým aktivitám protkaným slavnostním očekáváním příchodu nejhezčích svátků roku.

Číst více