Ekocentrum LIPKA Lipová, BRNO

21.ledna 2022

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Jejich výukové programy jsou vždy velmi zajímavé a dětem se moc líbí. Bohužel bylo v posledních letech téměř nemožné získat volný termín na jakékoli jejich pracoviště v našem okolí. Naštěstí díky spolupráci s MAS Moravský kras máme tento školní rok hned dvě možnosti. První jsme využili na pracovišti na ulici Lipová v Brně.

Zvířata v zimě (1.-2.ročník)

Žáci se spolu s dětmi z příběhu (Vločkou a Pírkem – z knihy Popletené pohádky) vydávají do zimní přírody ověřit informace z pohádkové knihy. Objevovali pobytová znamení i spící živočichy. Pomocí her a dalších aktivit poznávali v ekologických souvislostech (např. nedostatek potravy v zimním období) různé strategie živočichů k přežití zimy.

Žáci poznávali stopy zvířat, pátrali po potravě zajíců v zimní zahradě, v roli havranů hledali a sbírali potravu „pod sněhem“, „přezimovali“ jako slunéčka. Seznámili se se zásadami pozorování přírody, „stopovali“ lišku a odlili si ze sádry její stopu. Formou simulační hry poznali, jak loví netopýr, z pantomimického divadla usuzovali na jeho přizpůsobení přečkání nepříznivého období a změny životních projevů v tomto období. V závěru programu žáci uvedli na pravou míru mylné informace z úvodní pohádky a vyjádřili svůj postoj k procházkám do zimní přírody.

Jak roste chléb (3.-5.ročník)

Program ukázal žákům cestu od obilí, rostoucího na poli, až ke chlebu na našem stole. Děti si mohly na vlastní kůži prožít tradiční ruční zpracování obilí – vymlácení, mletí, zadělání těsta a tvarování chlebánků.

Do tématu byly uvedeny pohádkou O kuchaři, který urazil pole, která zdůrazňovala význam půdy pro člověka. Popisovaly souvislosti mezi potravinami a půdou. Poté se rozdělily na dvě skupinky a seznámily se, resp. Prošly si celý proces vzniku chleba – zasazení zrna, vymlácení zrna cepem, umletí mouky na ručním mlýnku, umíchání těsta, vypracování si vlastních chlebánků (nejprve popisovaly postup dle obrázků, potom těsto opravdu vytvářely), upečení…..

Součástí programu bylo také seznámení se čtyřmi základními druhy obilí, které na našem území pěstujeme a žáci, než se jim chléb upekl, pracovali na pracovních listech.