Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je z organizačních důvodů vyhlášeno na den 22.12.2021 ředitelské volno.

Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Mgr. Jana Klozová, ředitelka školy