Za historií… – Brno – projektový den 4.11.2021 (1.-2.roč.)

V první části dopoledne děti absolvovaly výukový program zaměřený na prvotní seznámení s nejznámějšími místy historického centra města Brna opředenými pověstmi (kostel sv. Jakuba, kostel sv. Mikuláše, Stará radnice, Petrov). Program byl vedený formou strukturované hry, na jednotlivých zastaveních děti plnily úkoly, které sloužily k utříbení získaných poznatků. V závěru programu se hravou formou prověřily nabyté vědomosti.

V druhé části projektového dne děti zabrousily ještě více do historie, seznámily se vznikem Země, vznikem hornin a minerálů v Moravském zemském muzeu. Učily se zábavnou formou rozdíly v minerálech, např. proč jsou někde minerály jako velké, lesklé krystaly a jinde jen sotva viditelná zrníčka, které z nich nacházíme v našem okolí. Společně si prohlížely, jak i relativně obyčejný kámen může sloužit jako drahokam. V expozici děti viděly meteority, krystaly z pegmatitů nebo vrtnou hlavici a vrtná jádra. Nakonec si samy vyzkoušely některé vybrané vlastnosti minerálů, díky kterým se od sebe rozeznávají.