Školní olympiáda – projektové dopoledne

Letošní Školní olympiádu jsme se rozhodli udělat jinak a přizvali jsme si na to naši bývalou žačku, mistryni ČR ve všech mládežnických i juniorských kategoriích, juniorskou rekordmanku v jedné z atletických disciplín – ve skoku do výšky, Kláru Krejčiříkovou.

Projektové dopoledne začalo návštěvou atletické rekordmanky ve škole – žáci se shromáždili v jedné z učeben, kde nejprve poslouchali Klářino povídání o tom, jak se ke sportu a atletice dostala, jak trénuje a jak dokázala trénink skloubit se školou, o jejích velkých úspěších, kam všude se se sportem podívala, apod. Následovala diskuse a četné otázky od našich žáků. Živou diskusi jsme museli ukončit, protože byl čas přesunout se na hřiště. Tam byli žáci seznámeni s průběhem sportovního dopoledne a jednotlivými disciplínami. Naše odbornice se ujala rozcvičení a zahřátí malých sportovců, ti se potom po věkových kategoriích rozběhli disciplíny (běh, skok z místa, hod kriketovým míčkem) plnit. Po vytrvalostním běhu děti čekalo lehké osvěžení a občerstvení. Vrcholem dopoledne bylo tradičně vyhlašování výsledků :-).