Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sedmikráska [doc, 1,21 MB]

Hodnocení žáků [doc, 70,5 kB]

Tabulace učebního plánu [xls, 34 kB]

Český jazyk

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Náboženství

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Anglický jazyk

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Průřezová témata

Environm.výchova - les

Environm.výchova - voda

Environm.výchova - Ekosystémy

Mediální vých. - Prospekt z Jihomoravského kraje

Výchova demokr. občana - Já a škola

Osobn. a sociální výchova - Já a ostatní lidé

Multikulturní výchova - Etnicum

Projekt - Poznáváme Evropu

 

Matematika

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Informatika

5.ročník

Přírodověda

4.-5.ročník

Prvouka

1.-2.ročník

3.ročník

Vlastivěda

4.-5.ročník

 

Hudební výchova

1.-3.ročník

4.-5.ročník

Výtvarná výchova

1.-3.ročník

4.-5.ročník

Tělesná výchova

1.-2.ročník

3.-5.ročník

Pracovní činnosti

1.-3.ročník

4.-5.ročník