Zájmové kroužky

Pondělí

Výtvarný: 12.30 – 13.30 (p. uč. Mitvalská)

 

Úterý

Náboženství: 13.00 – 15.00 (otec Václav)

 

Středa

AJ 1. ročník: 12.00 – 12.40 (p. uč. Honzáková)

 

Čtvrtek

AJ 2. ročník: 12.50 – 13.30 (p. uč. Honzáková)

Výtvarný: 13.30 – 15.00 (p. uč. Klozová)

Bojové hry: 15.00 – 16.00 (spol. RYTMIK)

HV ZUŠ Adamov