Školní jídelna 

Jídelní lístek, květen

Jídelní lístek, červen

Výše plateb za obědy od 1. 4. 2014

V souladu s navýšením finančních limitů vyhláškou MŠMT

Ceny obědů se účtují podle věku dítěte, který dovrší ve školním roce (školní rok končí 31. 8.)

3-6 let  

přesnídávka

oběd 

svačina

8,- Kč

18,- Kč

7,- Kč

7-10 let oběd 22,- Kč
11-14 let   oběd 24,- Kč
15 a víc let oběd 25,- Kč
     

Obědy se platí podáním trvalého příkazu na účet školy:

Číslo: 86 – 1161740207/0100

Var.symbol: RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

Splatnost: 10. den v aktuálním měsíci  (dodržujte, prosím!)

     

Částky

Změna výše plateb za obědy od 1. 4. 2014

 

věk dítěte

cena

 

MŠ 

3 – 6

 

7

660,- Kč

520,- Kč

740,- Kč

600,- Kč

33,- Kč/den

26,- Kč/polodenní

37,- Kč/den

30,- Kč/polodenní

ZŠ 

7 – 10

11 – 14

440,- Kč

480,- Kč

22,- Kč/oběd

24,- Kč/oběd

Pozn. U rodičů, kteří mají v MŠ a ZŠ více dětí, stačí posílat jednu částku (součet částek za jednotlivé děti).

Doba obědů

ZŠ 11.40 – 12.45 hod

MŠ 12.00 – 12.30 hod

Odhlašování obědů: dítě se z obědů odhlašuje POUZE TELEFONICKY u paní kuchařky (tel. 516 431 063) den předem. Zároveň je třeba sdělit délku absence dítěte a tím i počet odhlášených obědů. Pokud rodiče nestihnout odhlásit dítě ze stravování 24 hod předem, mohou si první den nemoci vyzvednout oběd do 11.35 hod do vlastních jídlonosičů (platí jen při náhlém onemocnění).

Řád školní jídelny [doc, 77,5 kB]

Seznam alergenů [pdf, 119 kB]