Výukový program - Lesy města Brna
Dne 13. 3. jsme se po zahájení školy v 8 hodin ráno vydali do lesa. Asi po půl hodině jsme dorazili k altánku, kde na nás čekaly vedoucí Verča a Jindřiška. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – mladší a starší. S Verčou šli páťáci, čtvrťáci a někteří třeťáci. Verča nám povídala o stromech a my jsme měli za úkol zapisovat to, co jsme se dozvěděli. Potom jsme si zahráli na hajné, jak sbírají šišky na semena. V další soutěži jsme sbírali plod, list a určovali strom. Po naučné stezce jsme došli až ke druhé skupině, kde jsme se vyměnili, takže jsme dále pokračovali s Jindřiškou. S ní jsme probírali vědomosti o zvířatech a hráli hru na veverky, bomba, medvěd a povodeň. Tenhle den jsme si moc užili. Napsaly: Horáková, Bradáčová, Najtová
Fotogalerie
Bruslení v Luzích

Fotogalerie

Plánované akce na měsíc březen a duben

9. března O polárních krajích - promítání ve škole, cena 40 Kč
13. března
Lesy města Brna - výukový program v lese, cena 30 Kč (dopolední program v blízkém okolí školy, vhodná obuv a oblečení, batoh s pitím a svačinou), návrat na oběd 12.30 hod.
15. března
Divadlo MŠ
19. března
Kino Blansko - soubor divadla D5 Praha "Krysáci a ztracený Ludvík" - vstupné 70 Kč, bus 16 Kč
23. března
Noc s Andersenem - letošní rok se uskuteční jako dopolední dílna. Spaní ve škole si užijeme v červnu :-)
11. dubna
Včelařský výchovně vzdělávací program - ve škole, cena 50 Kč
18. dubna
Dům přírody v Moravském krasu - podrobné informace děti včas dostanou
30. dubna
Čarodějnický rej obcí - prosíme rodiče o zajištění kostýmů

Zápis do ZŠ 2018

Pozvánka

Zápis do MŠ 2018

Pozvánka
Žádost o přijetí do MŠ