Učíme se venku

Objevování pod zemí
Ve čtvrtek 3. 10. jsme měli projektové dopoledne. Cílem bylo prozkoumat místa, kde téměř nesvítí slunce, hledat živočichy v půdě a určit je podle klíče.
První hodinu jsme si ve škole každý vybral nějakého bezobratlého živočicha, kterého jsme měli za úkol nakreslit. Potom jsme šli k rybníčku a lesu, kde jsme hrabali v hlíně, abychom našli živočichy. Dali jsme je do kelímků s lupou a kádinek. Pomocí klíče jsme je určovali. Co se nám všechno podařilo najít? Miminko žížaly, dospělou žížalu, 2 pavouky, žlutého a hnědého slimáka, střevlíka, mnohonožku, mravence, svinku… Až jsme živočichy vypustili do volné přírody, vyrobili jsme si nakresleného živočicha z přírodnin. Protože nám začala být dost velká zima, vydali jsme se zpátky do školy. Tam jsme se zahřáli teplým čajem a vymodelovali si živočichy z modelíny. Čekal nás vynikající oběd – langoše. Byl to super den. Napsali žáci 4. a 5.ročníku
 
Fotogalerie