Bruslení v Luzích

Fotogalerie

Plánované akce na měsíc březen a duben

9. března O polárních krajích - promítání ve škole, cena 40 Kč
13. března
Lesy města Brna - výukový program v lese, cena 30 Kč (dopolední program v blízkém okolí školy, vhodná obuv a oblečení, batoh s pitím a svačinou), návrat na oběd 12.30 hod.
15. března
Divadlo MŠ
19. března
Kino Blansko - soubor divadla D5 Praha "Krysáci a ztracený Ludvík" - vstupné 70 Kč, bus 16 Kč
23. března
Noc s Andersenem - letošní rok se uskuteční jako dopolední dílna. Spaní ve škole si užijeme v červnu :-)
11. dubna
Včelařský výchovně vzdělávací program - ve škole, cena 50 Kč
18. dubna
Dům přírody v Moravském krasu - podrobné informace děti včas dostanou
30. dubna
Čarodějnický rej obcí - prosíme rodiče o zajištění kostýmů

Zápis do ZŠ 2018

Pozvánka

Zápis do MŠ 2018

Pozvánka