Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku se uskuteční v pondělí 3. září v 8 hodin. Aktovky si s sebou přinesou pouze prvňáčci, žáci ostatních ročníků dostanou učebnice až v úterý. Hned po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci ZŠ domů, nemají tedy zajištěný oběd.
Š
kolní družina bude v provozu od úterý 4. září.
Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.
Příjemný zbytek prázdnin přejí zaměstnanci školy.

Prázdniny jsou v plném proudu...

...školní zážitky už jen ve vzpomínkách a ve fotogalerii.
Praha
Školní olympiáda
Olympiáda Rudice
Výlet 1. a 2. ročník + MŠ
Ráječko
Pasování na čtenáře
Spaní
Loučení
Krásné prázdniny všem a v září na shledanou.