Plánované akce na měsíc květen - červen

KVĚTEN
21. 5.
Školní olympiáda v Luzích – v případě špatného počasí bude určen náhradní termín
28. 5. Focení tříd
30. 5. Olympiáda Rudice- vybraní žáci
30. 5. Třídní schůzka pro rodiče žáků ZŠ – v 17.00 hodin

ČERVEN
18. 6. Školní výlet – podrobné informace na třídní schůzce, žáci dostanou i v písemné podobě
26. 6.
Spaní ve škole
27. 6. Loučení s páťáky a předškoláky
28. 6. Vysvědčení

Zápis do 1. třídy

 Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
 Fotogalerie

Zápis do MŠ - 14. května 2019

 Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání