Fotogalerie, školní rok 2015/2016

Školní výlet

OMŠ v Rudici

Čarodějnice

Noc s Andersenem

Zápis do 1. třídy

Masopust

Vánoční besídka

Wellness Kuřim

Oslava svátku sv. Martina

Přednáška a ochutnávka