Fotogalerie, školní rok 2014/2015

Loučení

Spaní ve škole

Výlet Slavkov

Vystoupení pro maminky

Exkurze do Prahy

Olympiáda v Rudici

Školní olympiáda

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Den Země

Úklid obce

Světový den vody

Lipová - Jak roste chléb

Masopust

Zápis do 1. třídy

Sníh v Šebrově

Vánoční tvořivé dílny

Krmení zvířátek v lese

Ježíšek ve škole

Jezírko - fotosyntéza, potravní řetězce

Vánoční dílna s paní Jízdnou

Vánoce u Kopřivů

Tvoření v MŠ

Výprava do lesa

Školička péče o zuby

Dlabání a zdobení dýní

Odpadkový koš vypravuje

Dopravní hřiště

Začátek školního roku